0949.804.892

CẢM BIẾN PHÁT HIỆN XÌ GAS ĐỘC LẬP – GAS DETECTOR MODEL: ZG-385