0937097766

Samsung SHP-DP728

Mã Hàng:

SHP-DP728AK/EN (Màu bạc)

SHP-DP728AG/EN (Màu vàng)

SHP-DP728AU/EN (Màu café)